ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε δοκιμαστικά η ανάρτηση της Μισθοδοσίας μέσω της Ιστοσελίδας του Νοσοκομείου. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο εντός του Νοσοκομείου. Για την πρόσβαση στην εφαρμογή, απαιτείται να παραλάβετε προσωπικά κωδικό από το Τμήμα Μισθοδοσίας του Νοσοκομείου, έχοντας μαζί σας το ΑΦΜ.

Τμήμα Πληροφορικής Γ.Ν.Α.Ν.

Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται μόνο για εξουσιοδοτημένους χρήστες του προσωπικού του νοσοκομείου. Παρακαλώ εισάγετε ΑΦΜ και κωδικό πρόσβασης:
ΑΦΜ:
Κωδικός Πρόσβασης: